Organizatorzy turnieju nauczycielki SP nr 3 w Działdowie

Alina Karbowska
Ewa Kłosowska
Urszula Olendrowicz
Dorota Stokłos
Maria Synakowska
Agata Tyburska


Nauczyciele - opiekunowie zgłoszonych do turnieju drużyn

Szkoła Podstawowa w Rybnie
Bożena Dobrzyńska
Izabela Kowalewska

Szkoła Podstawowa w Petrykozach
Anna Kozłowska Leska

Zespół Szkół nr 2 w Działdowie
Ewa Siergiej
Gabriela Bartkowska
Ewa Grzelam

Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie
Ewa Kłosowska
Agata Tyburska