Polecenie 36

Wykonanie 36

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         aden,

-         duy,

-         krlik,

-         cieć,

-         kpić,

 

-         aden,

-         duy,

-         krlik,

-         cieć,

-         kpić,

 

Polecenie 37

Wykonanie 37

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         andel,

-         troę,

-         ndzi,

-         arty,

-         uk,

 

-         andel,

-         troę,

-         ndzi,

-         arty,

-         uk,

 

Polecenie 38

Wykonanie 38

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         uo,

-         pch,

-         skbać,

-         pblika,

-         pegonić,

 

-         uo,

-         pch,

-         skbać,

-         pblika,

-         pegonić,

 

Polecenie 39

Wykonanie  39

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         zaowuj,

-         grnt,

-         wyowanie,

-         olbym,

-         wł,

 

-         zaowuj,

-         grnt,

-         wyowanie,

-         olbym,

-         wł,

 

Polecenie 40

Wykonanie 40

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         rozłoyć,

-         wna,

-         mgł,

-         rszyć,

-         prśb,

-         rozłoyć,

-         wna,

-         mgł,

-         rszyć,

-         prśb,

 

 

Polecenie 41

Wykonanie 41

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         grźb,

-         leeć,

-         stra,

-         poarna,

-         waania,

 

-         grźb,

-         leeć,

-         stra,

-         poarna,

-         waania,

 

Polecenie 42

Wykonanie 42

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         niedana,

-         wykywiać,

-         śmiech,

-         ucać,

-         lekcewaące,

 

-         niedana,

-         wykywiać,

-         śmiech,

-         ucać,

-         lekcewaące,

 

Polecenie 43

Wykonanie 43

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         arciki,

-         mndur,

-         cięki,

-         mrczeć,

-         mruyć,

 

-         arciki,

-         mndur,

-         cięki,

-         mrczeć,

-         mruyć,

 

Polecenie 44

Wykonanie 44

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wz,

-         rszył,

-         ldzie,

-         rmaki,

-         trut,

 

-         wz,

-         rszył,

-         ldzie,

-         rmaki,

-         trut,

 

Polecenie 45

Wykonanie 45

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wzgrze,

-         napeciw,

-         wieby,

-         gi,

-         podrżny,

 

-         wzgrze,

-         napeciw,

-         wieby,

-         gi,

-         podrżny,

 

Polecenie 46

Wykonanie 46

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         mgł,

-         ołodzić,

-         zajyj,

-         wojewdztwo,

-         odzie,

 

-         mgł,

-         ołodzić,

-         zajyj,

-         wojewdztwo,

-         odzie,

 

Polecenie 47

Wykonanie 47

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         be,

-         blzy,

-         bdzą,

-         wzrszenie,

-         wywołją,

 

-         be,

-         blzy,

-         bdzą,

-         wzrszenie,

-         wywołją,

 

Polecenie 48

Wykonanie 48

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wzrszenie,

-         westnień,

-         jeeli,

-         garnitr,

-         żłty,

 

-         wzrszenie,

-         westnień,

-         jeeli,

-         garnitr,

-         żłty,

 

Polecenie 49

Wykonanie 49

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wyaftowany,

-         wzr,

-         oćby,

-         koystna,

-         gdy,

 

-         wyaftowany,

-         wzr,

-         oćby,

-         koystna,

-         gdy,

 

Polecenie 50

Wykonanie 50

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         gst,

-         koszla,

-         grby,

-         czka,

-         rachba,

 

-         gst,

-         koszla,

-         grby,

-         czka,

-         rachba,

 

Polecenie 51

Wykonanie 51

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         eźbiarz,

-         ktry,

-         rzeucha,

-         czorać,

-         uo,

 

-         eźbiarz,

-         ktry,

-         rzeucha,

-         czorać,

-         uo,

 

Polecenie 52

Wykonanie 52

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         przewałki,

-         tmiel,

-         ubrdzony,

-         eka,

-         mł,

 

-         przewałki,

-         tmiel,

-         ubrdzony,

-         eka,

-         mł,

 

Polecenie 53

Wykonanie 53

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         mcha,

-         baga,

-         złoyliśmy,

-         pechowalnia,

-         odłoone,

 

-         mcha,

-         baga,

-         złoyliśmy,

-         pechowalnia,

-         odłoone,

 

Polecenie 54

Wykonanie 54

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         pieniąki,

-         eby,

-         ustec,

-         kradzie,

-         ałować,

 

-         pieniąki,

-         eby,

-         ustec,

-         kradzie,

-         ałować,

 

Polecenie 55

Wykonanie 55

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         pienięny,

-         pźniej,

-         czyć,

-         obejeć,

-         ju,

 

-         pienięny,

-         pźniej,

-         czyć,

-         obejeć,

-         ju,

 

Polecenie 56

Wykonanie 56

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         Jzef,

-         oekł,

-         najwyszy,

-         odjedżać,

-         trolejbs,

 

-         Jzef,

-         oekł,

-         najwyszy,

-         odjedżać,

-         trolejbs,

 

Polecenie 57

Wykonanie 57

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         jastąb,

-         uca,

-         gra,

-         kra,

-         łp,

 

-         jastąb,

-         uca,

-         gra,

-         kra,

-         łp,

 

Polecenie 58

Wykonanie 58

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         swj,

-         zniają,

-         olbymi,

-         podwrze,

-         upatony,

 

-         swj,

-         zniają,

-         olbymi,

-         podwrze,

-         upatony,

 

Polecenie 59

Wykonanie 59

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         zdaać,

-         odowla,

-         krlik,

-         krlestwo,

-         pyroda,

-         zdaać,

-         odowla,

-         krlik,

-         krlestwo,

-         pyroda,

 

 

Polecenie 60

Wykonanie 60

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         pyjemne,

-         ądzić,

-         regły,

-         arakter,

-         ycie,

 

-         pyjemne,

-         ądzić,

-         regły,

-         arakter,

-         ycie,

 

Polecenie 61

Wykonanie 61

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         ierarchia,

-         okej,

-         rapać,

-         ływy,

-         krąek,

 

-         ierarchia,

-         okej,

-         rapać,

-         ływy,

-         krąek,

 

Polecenie 62

Wykonanie 62

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         ld,

-         inynier,

-         wytwoyć,

-         któ,

-         moe,

 

-         ld,

-         inynier,

-         wytwoyć,

-         któ,

-         moe,

 

Polecenie 63

Wykonanie 63

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         pewidzieć,

-         ływiarze,

-         powane,

-         zaalenie,

-         złoyć,

 

-         pewidzieć,

-         ływiarze,

-         powane,

-         zaalenie,

-         złoyć,

 

Polecenie 64

Wykonanie 64

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         spjrzcie,

-         potwr,

-         dinozar,

-         smtny,

-         pejza,

 

-         spjrzcie,

-         potwr,

-         dinozar,

-         smtny,

-         pejza,

 

Polecenie 65

Wykonanie 65

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         znw,

-         wesoltki,

-         waka,

-         kbrak,

-         tymać,

 

-         znw,

-         wesoltki,

-         waka,

-         kbrak,

-         tymać,

 

Polecenie 66

Wykonanie 66

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         pazry,

-         kbek,

-         bkłak,

-         źrdło,

-         ksiąki,

 

-         pazry,

-         kbek,

-         bkłak,

-         źrdło,

-         ksiąki,

 

Polecenie 67

Wykonanie 67

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         skaryła,

-         wieczr,

-         stdnia,

-         mszę,

-         ale,

 

-         skaryła,

-         wieczr,

-         stdnia,

-         mszę,

-         ale,

 

Polecenie 68

Wykonanie 68

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         arówka,

-         wila,

-         perwa,

-         skary,

-         niedłgo,

 

-         arówka,

-         wila,

-         perwa,

-         skary,

-         niedłgo,

 

Polecenie 69

Wykonanie 69

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         naekać,

-         zpełnie,

-         ubert,

-         may,

-         wyjeać,

 

-         naekać,

-         zpełnie,

-         ubert,

-         may,

-         wyjeać,

 

Polecenie 70

Wykonanie 70

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         połdnie,

-         uwaa,

-         nadodzi,

-         pemierzy,

-         płnocne,

 

-         połdnie,

-         uwaa,

-         nadodzi,

-         pemierzy,

-         płnocne,

 

Polecenie 71

Wykonanie 71

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         trysta,

-         wyrszył,

-         przypszczalnie,

-         pojtrze,

-         naley,

 

-         trysta,

-         wyrszył,

-         przypszczalnie,

-         pojtrze,

-         naley,

 

Polecenie 72

Wykonanie 72

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wyklczy,

-         opźni,

-         brza,

-         odzenie,

-         temperatra,

 

-         wyklczy,

-         opźni,

-         brza,

-         odzenie,

-         temperatra,

 

Polecenie 73

Wykonanie 73

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         poniej,

-         naley,

-         załoyć,

-         pu,

-         krtka,

-         poniej,

-         naley,

-         załoyć,

-         pu,

-         krtka,

 

Polecenie 74

Wykonanie 74

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         kaptr,

-         przecie,

-         chłd,

-         kady,

-         przecie,

 

-         kaptr,

-         przecie,

-         chłd,

-         kady,

-         przecie,

 

Polecenie 75

Wykonanie 75

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         zdaać,

-         chiot,

-         mj,

-         rozbmiewa,

-         wwczas,

 

-         zdaać,

-         chiot,

-         mj,

-         rozbmiewa,

-         wwczas,

 

Polecenie 76

Wykonanie 76

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wokł,

-         eźby,

-         figry,

-         rżne,

-         wane,

 

-         wokł,

-         eźby,

-         figry,

-         rżne,

-         wane,

 

Polecenie 77

Wykonanie 77

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         osb,

-         kpić,

-         wjek,

-         muzem,

-         blisze,

 

-         osb,

-         kpić,

-         wjek,

-         muzem,

-         blisze,

 

Polecenie 78

Wykonanie 78

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         rwnież,

-         ak,

-         wraenie,

-         odtwaać,

-         baant,

 

-         rwnież,

-         ak,

-         wraenie,

-         odtwaać,

-         baant,

 

Polecenie 79

Wykonanie 79

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         przyądzać,

-         żłte,

-         dwr,

-         krl,

-         cesa,

 

-         przyądzać,

-         żłte,

-         dwr,

-         krl,

-         cesa,

 

Polecenie 80

Wykonanie 80

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         zamwienie,

-         zrb,

-         leeć,

-         moe,

-         amak,

 

-         zamwienie,

-         zrb,

-         leeć,

-         moe,

-         amak,

 

Polecenie 81

Wykonanie 81

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         wrżka,

-         msi,

-         mnstwo,

-         trdne,

-         szkłka,

 

-         wrżka,

-         msi,

-         mnstwo,

-         trdne,

-         szkłka,

 

Polecenie 82

Wykonanie 82

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         naka,

-         teba,

-         chać,

-         uwanie,

-         krs,

 

-         naka,

-         teba,

-         chać,

-         uwanie,

-         krs,

 

 

Polecenie 83

Wykonanie 83

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         równie,

-         kiać,

-         ku,

-         drobiadżki,

-         gmoty,

 

-         równie,

-         kiać,

-         ku,

-         drobiadżki,

-         gmoty,

 

Polecenie 84

Wykonanie 84

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         początkjący,

-         adna,

-         wieyć,

-         najprzeróniejsze,

-         arty,

 

-         początkjący,

-         adna,

-         wieyć,

-         najprzeróniejsze,

-         arty,

 

Polecenie 85

Wykonanie 85

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej Ortografii”.

-         rzca,

-         grby,

-         chdy,

-         art,

-         wane,

 

-         rzca,

-         grby,

-         chdy,

-         art,

-         wane,