szczeg      ł        szczegół        wkr      tce       wkrótce

 

 


     tnia        ótnia             tno       ótno

 

 


 pi      rnik        piórnik       st      dnia     studnia

 

 


 wyp     kły       wypukły         wirt     oz         wirtuoz

 

 


w     jek        wujek       tyt      ł         tytuł

 

 


 twa              twarz         two              tworz

 

 


 sk      ypce        skrzypce         eczywiście

 

 


    rzeczywiście            eźba        rzeźba 

 

 


gara             garaż             ądać         żądać

 

 


m     y           mży         wypo     yczać        wypożyczać

 

   zagra            zagraż         amować         hamować

 

 


  wa             wah          ojny             hojny

 

 


  amulec         hamulec        onor           honor

 

 

 s      emat        schemat         s      nąć         schnąć

 

 


 wi     er        wicher        wy     ylać        wychylać

 

 


   wdy               wdych