Podróże z Ortofrajdkiem po Polsce

Lekcja 1

Tutaj pełna wersja scenariusza lekcji.
(format MS Word)
www.ortofrajda.pl

Uczniowie podróż po Polsce rozpoczynają we wsi Łaszka na Żuławach. Śpiewają piosenkę: Pędzi pociąg... turkocze, stuk, stuk i spieszy się, by do Ortofrajdy zdążyć mógł.

Dzieci poznają plan podróży i zasady zabawy. Rozwiązują rebus i rozmawiają o Kolorowej Ortografii, Ortofrajdku i Krainie Ortofrajdy.

Uczennica czyta list od Ortofrajdka z zagadkami ortograficznymi. Skrzat prosi dzieci, aby zapamiętały pisownię wyrazów, które znajdują się w kopercie oraz rozszyfrowały nazwę miejscowości. Następnie uczniowie rozwiązują zadania, polegające na skojarzeniu wyrazów z odpowiednim kolorem i uzupełnianiu luk w wyrazach wybranym lizakiem.

Dziewczynka odszukuje na mapie Łaszkę i zawiesza pierwszą chorągiewkę. Ruszamy do Krynicy Morskiej.

Tutaj dzieci poznają historię powstania osady rybackiej oraz współczesne walory i atrakcje turystyczne kurortu.

Udzielają odpowiedzi na pytania związane z morzem, na przykład: Z jakich powodów zbudowano latarnię i do czego służy zainstalowana w niej olbrzymia żarówka?

Uczniowie podchodzą do tablicy i przykładają do wyrazu lizak w wybranym przez siebie kolorze. Następnie odkrywają ,,czapeczkę'' i sprawdzają słuszność podjętej decyzji.

Jak napiszemy wyraz ,,morze''? chwila zastanowienia: Kojarzą je z niebieskim kolorem wody, podejmują decyzję i podnoszą granatowy lizak.

Dzieci układają rozszyfrowane kolorami wyrazy w kolejności alfabetycznej. Odczytują hasło i dowiadują się, dokąd wyruszą w dalszą podróż.

Przenoszą na tablicę z Kopernikiem wcześniej ułożone hasło i jeszcze raz odczytują, aby utrwalić nazwę miejscowości, w której żył wielki, polski astronom.

We Fromborku prezentują przygotowane wiadomości o Mikołaju Koperniku. Dzielą się na zespoły i otrzymują do uzupełnienia zadania o różnej skali trudności.

Do zabawy zostają włączone plansze z luźnymi kolorowymi kwadratami, którymi uczniowie uzupełniają luki w wyrazach. Odczytują tekst i zastanawiają się, czy to jest wstęp, rozwinięcie, czy zakończenie opowiadania.

Następnie w odpowiedniej kolejności zawieszają na tablicy plansze z poszczególnymi częściami opowiadania i czytają jego treść.

Następny przystanek w Szafarni. Tu czekają na uczniów informacje o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz najeżone trudnościami zagadki ortograficzne.

Połowa grupy otrzymuje plakietki z wyrazami, w których są luki do uzupełnienia - druga część kolorowe kwadraty. Dzieci kojarzą kolory z wyrazami i dobierają się w pary zgodnie z zasadami pisowni.

W Szafarni nie zabrakło muzyki Chopina oraz prób tańca w rytmie walca. Po seansie muzycznym uczniowie otrzymują Frajdki, które symbolizują pierwszy stopień wtajemniczenia w Kolorową Ortografię.

W muzeum Chopina jest koniec pierwszego odcinka wycieczki. Dzieci odnajdują na mapie miejscowość, i zawieszają chorągiewkę. Pozostałe etapy podróży pokonają na kolejnych lekcjach.
Opracowała Grażyna Młynarska
grazynamlynarska@op.pl