Scenariusz

 zajęć dla uczniów dyslektycznych z wykorzystaniem programu „Ortofrajda”

 

/ utrwalanie pisowni wyrazów z rz-ż/

 

 

Cel :           Uczenie umiejętności wykorzystywania koloru i podobieństwa kształtu litery do symbolu obrazowego

 

 

Dla kogo: Dla uczniów kl II i III ze stwierdzonymi zaburzeniami percepcyjnymi z tzw. ryzyka dysleksji objętych terapią indywidualną

 

 

Pomoce: Plansze do kojarzenia wzrokowego: /niebieska rzeka – rz, zielona żmija – ż/, kolorowe kredki, mazaki, wzory wyrazów do wzrokowego zapamiętania: np: rzeka, orzechy, burza, jarzębina, warzywa, talerz, stolarz, malarz, zwierzęta

 

                  żyrafa, jeż, żółw, wąż, książka, dużo, żaba, życzenie, żelazo, żółty,                    żołnierz.

                  Program multimedialny „Ortofrajda” , tablica

Etapy zajęć:        

 

v    Dziecko otrzymuje rysunki do kolorowania, symbole rysunkowe dwuznaku „rz” oraz  znaku „ż

v    Objaśnienie zasady kojarzeń

v    Ćwiczenia – dziecko otrzymuje kartki z wyrazami, w których zamiast litery jest rzeka lub żmija do pokolorowania. Przed wypełnieniem wzoru uczeń musi prawidłowo przeczytać wyraz a następnie odpowiednim kolorem pomalować żmiję na zielono lub wijącą się wśród pól rzekę na niebiesko.

v    Dziecko grupuje wyrazy tworząc z nich zdania a następnie poprawnie je zapisuje. Np. W ogrodzie nad rzeką rosną orzechy i jarzębiny. W ZOO widziałam żyrafę, żółtego żółwia wodnego i inne zwierzęta. Znaki „rz” i „ż” koloruje na niebiesko i zielono.

v    Praca z wykorzystaniem programu „Ortofrajda”.

 Objaśnienie znaczenia koloru pozostałych liter występujących w przygodach Ortofrajdka i Ortogramka z Czarną Ortografią. Przejście kawałek gry- np. zdobycie jednej strzały i odzyskanie jednego koloru. W trakcie gry wypisujemy na tablicy kolorowymi mazakami wyrazy z „rz” i „ż” występujące w grze z zastosowaniem odpowiednich kolorów i kojarzeń rysunkowych, w miejsce „rz” malując niebieską rzekę w miejsce „ż” zieloną żmiję.

v    Do domu dziecko otrzymuje kolorowe dyktando do uzupełnienia.

 

Załączniki: plansze do kojarzeń, kartoniki z wyrazami, kolorowe    dyktando do uzupełnienia

Ada Pelczar z Chorzowa