Kwestionariusz oceny filmu dydaktycznego

dr Małgorzata Żytko
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

1. Tytuł wideokasety
Bezstresowa nauka ortografii. Ortofrajdek przyjaciel dzieci.

2. Tytuł filmu
Bezstresowa nauka ortografii. Ortofrajdek przyjaciel dzieci.

3.Imię i nazwisko autora scenariusza
Roman Janiec

4. Imię i nazwisko realizatora
Roman janiec

5. Nazwa wytwórni
Pomorskie Studio Wdrożeń Dydaktycznych

6. Rok produkcji
2001

7. Czas projekcji *

8. Edycja
barwny

9. Treść filmu
Film poświęcony jest prezentacji sytemu dydaktycznego KOLOROWA ORTOGRAFIA-ORTOFRAJDA. Główna zasada systemu to przyporządkowanie poszczególnym ortogramom stałych kolorów.
Autor pomysłu L. Furmaga zastosował następujące kolory dla oznaczenia poszczególnych liter:
Ó - kolor różowy,
Rz - granatowy,
Ż - zielony,
H - brązowy,
Ch, u - czarny,
Wyjątki, pisownia łączna wyrazów i pisownia rozdzielna - czerwony.
Dzieci czytając teksty proponowane przez autora gry komputerowej zaznaczają określonymi kolorami litery, które należy wstawić w puste miejsca w wyrazach. W filmie ukazano podstawowe materiały dydaktyczne i metody pedagogiczne wykorzystywane do realizacji systemu: Gry komputerowe, Malowane dyktanda, Ortopuzzle, Ortomozaika, Ortogi, Teatr ortograficzny, słownik, gry planszowe oraz promocyjne spotkania autorskie, programy telewizyjne. Film zawiera też fragmenty przedstawiające jak dzieci bawią się w Kolorową ortografię korzystając z gry komputerowej oraz prezentując scenki teatralne i inne działania edukacyjne.

10. Przeznaczenie filmu: *
· poziom nauczania/poziomy
· przedmiot (-y)/ścieżka (-i) edukacyjna (-e)/moduł

11. Przewidywane osiągnięcia ucznia (1-3) w związku z zastosowaniem filmu (zgodnie z zapisem w podstawie programowej - Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458) *

12. Ocena warstwy obrazowej (współzależności treści i proponowanej formy wizualnej, wykorzystanie techniczno-formalnych możliwości przekazu wideo)
Film został zrealizowany interesująco i ciekawie, zapewnia poznanie prezentowanego zagadnienia w różnych aspektach.

13. Ocena komentarza: aktualność treści, poprawność merytoryczna i językowa)
Komentarz jasny i logiczny.

14. Ocena wartości merytorycznej filmu
Film prezentuje w syntetycznej formie najważniejsze informacje na temat programu "ORTOFRAJDA".

15. Ocena wartości dydaktycznej i wychowawczej filmu
Film zawiera wartościowe informacje dla nauczyciela i ułatwia przygotowanie do pracy z programem "ORTOFRAJDA", może zachęcić dzieci do wspólnej zabawy ortografią.

16. Ocena wartości artystycznej filmu (zdjęcia, muzyka, montaż, efekty specjalne)
Film zrealizowany interesująco zarówno w warstwie obrazowej jak i dźwiękowej.

17. Ocena techniczna warstwy obrazowej i dźwiękowej
Wysoka jakość techniczna filmu.

Wnioskuję o wpisanie recenzowanego filmu do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego jako elementu wideokasety/ płyty DVD wymienionej w pkt. 1


Warszawa, 30.09.2002
dr Małgorzata Żytko
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga: proszę nie wypełniać punktów oznaczonych * w przypadku nagrania jednego filmu na wideokasecie/płycie DVD

Powrót