DYKTANDO 1

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Melomanka

Pieśnią □□r się zawyca krasnolica bawolica. – Rany Jlek,

Jlek rany! Jake pięknie bmią soprany! E, bawolo moja dolo: mj mą woli disco polo!

 

DYKTANDO 2

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Bbr i kry

Bbr, co ył w swej atce w gra, znał się tak jak nikt na

kra. Kpowały miasta, wioski bobe kry, kry nioski.

A bbr wreszcie ekł, e may, by wypocząć gdzieś na play. Więc zostawił fermę k□□ą swoim czterem wiernym

str□□om i odowlę kr po□□cił, i wyjeał, i nie wrcił.

 

DYKTANDO 3

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Co za ałas!

Jeśli odzi o ałasy, to dziś pyszły takie czasy, e j□□ ałas słyać wszędzie: w lewni, park i □□ędzie. Kady więc, panowie, panie, ałasować nie pestanie. Nie nastanie w

pyszłym  rok ci□□teńki, błogi spokj.

 

DYKTANDO 4

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

□□ąszcze w tcinie

Zawalały tcinę □□ąszcze – Nie ma to jak tciny gąszcze.

Sować moesz się w pale, w szay grać jest doskonale, □□śtać się na tciny końca, popedeźniać te zaskrońca. Tcinę zwykłą, daje słowo, mona zmienić na ckrową. No, a wtedy

pyjdzie pora pędzić ywot plantatora.

 

DYKTANDO 5

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym  posmolone).

Smacznego!

Wskazwki na zegae pesnęły się na godzinę tynastą.

Nadodzi pora obiad. Co poda nam k□□a na tale□□? Moe będzie to ymska pieczeń, a moe srwka z d□□ą ilością

wayw i owocw. Niezalenie od tego, co będzie, yczymy wszystkim smacznego!

DYKTANDO 6

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Nie bj się pokyw

Pokywy rozpesteniły się na d□□ej części waywnego

ogrod. Pesłoniły rwnie r□□e, ktre były d

gospodaa. Teba naostyć oste kosy i rszyć peciw

pokywom, zanim opanją cały ogrd.Nie pozwlmy ądzić

wastom!

 

 

DYKTANDO 7

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Czas pałw

eka płynęła w pobli□□ pl penicy. epak, ktry prawiany był t□□ obok, □□łcił się i wygewał w słońcu. Z drg  twoący skrt do d□□ego miasta podnisł się k□□. pał nie sł□□ 

tymani poądk. W ogrdka pydrony teba było załoyć w cela oronny d□□e płaty grbego płtna.

DYKTANDO 8

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Płnoc, połdnie

Na połdni Polski znajdją się gry. Na płnocy moemy wykąpać się w mo□□. Mamy w Polsce rwnie wyyny, rwniny i wiele innych trystyczny atrakcji. Zapraszamy wszystki do częsty pyjazdw i zwiedzania naszej ojczyzny.

 

DYKTANDO 9

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

A w pirnik....

Pan dłgopis oraz skwka naśmiewali się z ołwka. e los tępym być m kae, e Maena go wymae. A ołwek na to ecze:

- C□□, za□□tom tym nie peczę. Lecz pejść proszę w lejsze tony, bom jest dzisiaj zaostony. I pokłję bez litości ty, co robią mi pykrości.

DYKTANDO 10

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Spr wayw

an z marewką spr prowadzą,  ktre najpierw z ni

spedadzą. –Panią -mwi  □□an dostojny.-O to mogę być spokojny. I nie będzie j□□ wymwki: pjdzie pani do srwki. Marew na to:- Pana raczej. Raczej pana. Nie inaczej. J□□ się

btla z octem śmieje. Wezmą pana, mam nadzieję. C□□. Kpiono je dość wcześnie. □□an z marewką rwnocześnie.

 

DYKTANDO 11

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Oj, te kangry…

Nie wiem czem, lecz kangry wszystki

nas traktją z gry. Nawet sympatyczna foka oglądana jest z wysoka. Nawet omik, nawet waka, nawet wilczr wjka Staszka. Tę

kangry ceę mają, e się zawsze  wywyszają.

 

DYKTANDO 12

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Tak to bywa...

ecze □□k do □□bra artem: -Czy □□br ttaj tyma wartę? -Wartę? Czem?-□□br odpowie. –□□czą głowę nad tym głowię. Pan  t moe na coś czeka? Ktoś pyjeać ma z daleka? Te nie? Nie wiem wobec tego, po co pan t tkwi, kolego. □□br odpowiedź dał takową: -Jestem eźbą marmrową.

 

DYKTANDO 13

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym  posmolone).

arcerska pemowa

Waał się raz arce w □□wc, kogo wybrać spośrd mwcw. Moe ania szepnie słwko, moe Jan wystąpi z mwką? arce więc zaodzi w głowę, kto ma dziś wygłosić mowę.

 

 

DYKTANDO 14

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Mzykalne zwieęta

Zwieęta, ktre w wolny wila mzykją, ped kadym koncertem czją drenie. Krlik, grający na gitae, dry jak

p□□ na wiete. aba, znana trębaczka, ma na sk□□e gęsią

skrkę. A gęś? Gęś ma dobe, bo nie gra na adnym instrmencie.

 

DYKTANDO 15

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami „Kolorowej ortografii”

(ó-różowe, ż-zielone, h-brązowe, rz-granatowe, wyjątki - czerwone,  ch-u czarnym posmolone).

Wł  i  ksiąki

Mgłbym pysiąc, e widziałem, jak wł czytał wcią  z zapałem. Biblioteka z miasta Łomy  j□□  z ksiąkami nie nadąy. –Panie wole! Drogi panie! Nie□□e czytać pan pestanie! Nie mam ksiąek  j□□ zapas, proszę dać mi troę czas.