Scenariusz zajęć w klasie III z wykorzystaniem

metod „Kolorowej ortografii” wg Lesława Furmagi

 

Temat:  CZY ZNASZ ROŚLINY ZBOŻOWE

 

Cel operacyjny:

·        kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego

pod względem ortograficznym pisania tekstów.

 

Cele szczegółowe:

          uczeń

·        rozpoznaje podstawowe zboża uprawiane w Polsce;

·        wyróżnia pojęcia: kwiatostan, wiecha, kolba, kłos;

·        potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na podstawie obserwacji

          i własnych doświadczeń;

·        potrafi dostosować kolor do pustego okienka wg określonego kodu

     i dokonać autokorekty poprawności ortograficznej;

·        świadomie używa języka wyjaśniając pisownię wyrazów;

·        potrafi czytać cicho ze zrozumieniem i samodzielnie wykonywać instrukcje;

·        ułożyć wyrazy wg kolejności alfabetycznej;

·        poprawnie odtwarza tekst i melodię poznanej  piosenki;

 

 

Środki dydaktyczne:

-         kolorowe półeczki

-         kolorowe dyktando

-         zestaw wyrazów z dwukolorowymi okienkami ( dla każdego ucznia)

-         zestaw „frajdków” (kwadracików w kolorach Ortofrajdy) w dużym formacie do „ortograficznego prania oraz sznurek i klamerki do bielizny

-         zestaw kolorowych plakietek- guziczków

-         zestaw kotylionów- kolorowe plakietki i wyrazy

-         zestaw lizaków ortograficznych (dla każdego)

-         słowniki ortograficzne

          -    tekst wierszyka o Ortofrajdzie

 

 

 

 

 

 

 

Tok zajęć

1. Zapoznanie z piosenką „Uciekła mi przepióreczka”.

2. Zabawa w skojarzenia związane z polem.

    Nauczyciel podaje słowo a dziecko siedzące obok wypowiada

    swoje skojarzenie. Następne dziecko dopowiada własne skojarzenie.

    Ważne jest utrzymanie szybkiego tempa podawania kolejnych wyrazów.

3. Przypomnienie z poprzednich zajęć wiadomości dotyczących prac polowych

    i zbóż.

4. Podział klasy na grupy, rozdanie naturalnych okazów kwiatostanów,

    po jednym dla każdej grupy:

    I – żyto

    II – pszenica

    III – kukurydza

    IV – owies

    V – jęczmień

  Uczniowie obserwują wygląd kwiatostanów, wyłuskują i porównują ziarna zbóż.

5. Porównywanie wyglądu, kształtu, wielkości i barwy nasion zbóż oraz

    nazywanie kwiatostanów z wykorzystaniem ilustracji w podręczniku s. 53

    (Z Ekoludkiem w szkole klasa III cz. I)

6. Podpisywanie ilustracji zbóż w ćwiczeniu 2 str 53.

7. Wspólna recytacja tekstu wierszyka o Ortofrajdzie:

         

          Ó różowe od dziś będzie

Granatowe RZ wszędzie,

Ż wszędzie zielone niezawodnie,

H brązowe bardzo modnie.

Wyjątki czerwone,

          U, CH czarnym posmolone.

 

8. Przyczepienie na tablicy kolorowych lizaków, które pomogą uczniom

    zapamiętać kolory.

9. Zabawa „Ortograficzne pranie”

    Nauczyciel pokazuje wyraz z „oknem ”dużego formatu, wybrany uczeń

    odczytuje go, a pozostali zastanawiają się nad jego pisownią i podnoszą  

    odpowiedni lizak ortograficzny. Nauczyciel prosi ucznia, który

    podniósł  prawidłowy lizak, aby przyszył odpowiedniego koloru guziczek

    i  powiesił wyraz na sznurku.

    W ten sam sposób uczniowie odgadują pisownię pozostałych wyrazów.

Wyrazy do prania:   penica, yto, kkrydza, zboe, □□łty, wydł□□ony, ry, d□□o, spoywczy, szmią, cięka, mwią, ktałt, adki, gube, rszyła, wiea, niwa, r□□nią się, niwiarka, doynki, oe, ywność, pl, niwiae, yzne, gleba, prawiają,

    Chętni uczniowie układają wyrazy w kolejności ortograficznej.

    Przepisanie wyrazów do zeszytu.

10. Poznanie zabawy „Układanie wyrazów na kolorowych  półkach                      

    ortograficznej szafy”.

    Uczniowie wyjmują z kopert wyrazy z dwukolorowymi okienkami

    i  prawidłowym kolorem na drugiej stronie kartki. Układają je na

    kolorowych półkach, nie podglądając drugiej strony. Po skończeniu

    zadania odwracają karteczki, aby sprawdzić poprawność wykonania.

    - Nauczyciel pyta, której grupie udało się ułożyć bezbłędnie, a

    następnie poleca schowanie wyrazów i półek do kopert.

11. Przerwa śródlekcyjna - zabawa taneczna „Bal w Ortofrajdzie”.

    Uczniowie podzieleni są na dwa zespoły. Połowa z nich otrzymuje i przypina     

    kotyliony z wyrazami o okienkach dwukolorowych, a połowa kolorowe   

    plakietki samoprzylepne. Dzieci spacerują po klasie w czasie nagrania  

    piosenki. Kiedy muzyka milknie, zatrzymują się i dobierają się w pary      

    zgodnie z zasadami „Ortofrajdy”. Po wspólnej korekcie, tańczą w parach

    przy piosence.

12. Zabawa ze słownikiem ortograficznym - Nauczyciel rozdaje

    pojedyncze  karteczki, na których są wyrazy z okienkami.

    Uczniowie szukają ich w słowniku, uzupełniają kolorem i układają

    w  kolejności alfabetycznej.

13. Zabawa „Kolorowe klocki”.

    Uczniowie w grupach mają do dyspozycji po 6 sześciennych klocków,

    Zawierających wyrazy z trudnością ortograficzną. Rzucając kostką z kolorami   

    losują kolor, z którym będą wyszukiwać wyrazów na klockach.

    Grupa, która wykona zadanie, podnosi w górę kolorowe lizaki.

    Wybrane dziecko odczytuje wyrazy, a pozostali uczniowie wyłapują

    ewentualne błędy.

14. Podsumowanie zajęć - Nauczyciel rozdaje krótkie kolorowe dyktanda

     (tekst  lub zestaw wyrazów z  okienkami). Uczniowie posługując

     się  słownikiem kolorują okienka  zgodnie z zasadami kolorowej ortografii.  

     Następnie dokonują  korekty za pomocą szablonu.

   

Samoocena uczniów. Dzieci siadają na dywanie i przydzielają sobie punkty za bezbłędne dyktanda.

     Opracowała:

    Jolanta Kołodziejczyk

 

                                                       Jordanów, dn. 06.09.2004 r.

 

 

 

 

    Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami                        „Kolorowej ortografii”.

           Bbr i kry

Bbr, co ył w swej atce w

gra, znał się tak jak nikt na

kra. Kpowały miasta, wioski bobe kry, kry nioski. A

bbr wreszcie ekł, e may, by wypocząć gdzieś na play. Więc zostawił fermę k□□ą swoim czterem wiernym str□□om i

odowlę kr po□□cił,

i wyjeał, i nie wrcił.

 

     Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami

     „Kolorowej ortografii”.

                   Smacznego!

Wskazwki na zegae

pesnęły się na godzinę

tynastą. Nadodzi pora

obiad. Co poda nam k□□a na tale□□? Moe będzie to

ymska pieczeń, a moe

srwka z d□□ą ilością

wayw i owocw. Niezalenie od tego, co będzie, yczymy wszystkim smacznego!

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami

„Kolorowej ortografii”.

Wł  i  ksiąki

Mgłbym pysiąc, e widziałem, jak wł czytał wcią z zapałem. Biblioteka z miasta Łomy j□□ z ksiąkami nie nadąy. –Panie wole! Drogi panie! Nie□□e czytać pan pestanie! Nie mam ksiąek

j□□ zapas, proszę dać mi

troę czas.

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami

„Kolorowej ortografii”.

Co za ałas!

Jeśli odzi o ałasy, to dziś pyszły takie czasy, e j□□  ałas słyać wszędzie: w lewni, park i □□ędzie. Kady więc, panowie, panie, ałasować nie pestanie. Nie nastanie w pyszłym rok ci□□teńki, błogi spokj.

 

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami

„Kolorowej ortografii”.

□□ąszcze w tcinie

Zawalały  tcinę  □□ąszcze – Nie ma to jak tciny gąszcze.

ować  moesz  się  w pale, w szay  grać jest doskonale,

□□śtać się na  tciny końca,

popedeźniać te  zaskrońca. Tcinę zwykłą, daje słowo, mona zmienić na  ckrową. No, a wtedy  pyjdzie pora pędzić ywot  plantatora.

Pokoloruj wyrazy zgodnie z zasadami

„Kolorowej ortografii”.

Ni e bj się pokyw

Pokywy rozpesteniły się na d□□ej części waywnego ogrod. Pesłoniły rwnie

r□□e, ktre były dmą gospodaa. Teba naost

oste kosy i rszyć peciw

pokywom, zanim opanją cały ogrd. Nie pozwlmy

ądzić wastom!