Serdecznie zapraszamy na strony Przyjaciół Ortofrajdy oraz strony poświęcone tematowi edukacji. Prosimy o zgłaszanie Państwa propozycji dotyczących innych stron www związanych z edukacją, zabawą i tolerancją.


Przyjaciele Ortofrajdy

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
http://hel.hel.univ.gda.pl/

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
www.frombork.art.pl

Zamek w Radzyniu Chełmińskim - Firma Hotelarsko-Gastronomiczna Oaza
www.hoteloaza.pl

Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
www.ipj.gov.pl

Kopalnia Soli w Wieliczce
www.kopalnia.pl

Skansen - Muzeum Polskiego Przemysłu Naftowego w Bóbrce koło Krosna n. Wisłokiem.
http://republika.pl/bobrka/


Edukacja i inne ciekawe strony

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
http://www.men.waw.pl/

mgr Maria Syczyło - doradca metodyczny
http://www.tuknet.pl
e-mail: msyczylo@tvknet.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
http://www.ptm.edu.pl/

Studenckie Biuro Turystyki Szkolnej. Ważne informacje dla grup szkolnych wybierających się do Trójmiasta.

Polskie Towarzystwo Dysleksji.
http://dysleksja.univ.gda.pl

Terapia pedagogiczna, Ala i As
www.republika.pl/terapiapedagogiczna/index.html

Poradnik logopedyczny
http://odn-plock.edu.pl/prv/logopeda

Porusz Umysł
Oficjalna strona multimedialnego programu ogólnorozwojowego Porusz Umysł. Program zawiera zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację uwagi, procesy logicznego myślenia, umiejętności matematyczne, analizę i syntezę wzrokową i słuchową.
http://www.edukacja.aliensystem.com

Zielona szkoła
Pensjonat PROMYK zaprasza
http://www.zielonaszkola.pl

Nowator
Ośrodek Szkoleniowo - doradczy. Centrum doskonalenia kadr oświatowych.
http://www.nowator.edu.pl

Alien System
Produkcja oprogramowania, internet, sprzęt komputerowy
http://www.aliensystem.com

Czasopismo komputerowe Komputer Świat
http://www.komputerswiat.pl

Eduseek.ids.pl
Portal edukacyjny Eduseek zawiera materiały przygotowane specjalnie dla gimnazjów, szkół średnich i podstawowych podzielone na kategorie przedmiotowe.
http://eduseek.ids.pl/

Wiersze i Bajki
Wiersze służące do nauki ortografii dla dzieci i dorosłych oraz bajki w formie wierszy.
http://www.wierszegosi.prv.pl/

Polski Online
Serwis edukacyjny, z nastawieniem na język polski. Znajdziecie w nim biografie pisarzy, analizy utworów, dział gramatyczny, mnóstwo wypracowań. Zapraszam!
http://www.jpolski.prv.pl/

Skarbnica Literatury Polskiej
Zbiór dzieł polskich pisarzy dostępny on-line - Trylogia, Pan Tadeusz i wiele innych.
http://www.literatura.zapis.net.pl

Język polski, literatura polska, wypracowania, ściągi, biografie...
Literatura Polska - strona, na której znajdziesz wszystko o polskiej literaturze - Język polski, literatura polska, wypracowania, ściągi, biografie, pozytywizm, romantyzm, współczesność, młoda polska, oświecenie, barok, renesans, XXlecie.
http://literaturapolska.w.interia.pl/

Język Polski
Strona poświęcona naszemu rodowitemu językowi! Znajdziecie tu wszystko. Od zasad pisowni, aż po lektury gotowe do ściągnięcia. Zapraszam!
http://www.pwg.prv.pl/

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Prezentacja arcydzieł literatury polskiej, projekt badawczo naukowy.
http://monika.univ.gda.pl/~literat/index.htm

Polonistka
Serwis informacyjny dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dyktanda, sprawdziany, scenariusze, publikacje, itp.
http://www.polonistka.prv.pl/

Radio Olsztyn
http://www.ro.com.pl/

Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego
Poradnia - przez telefon lub Internet - udziela porad dotyczących poprawnego używania języka polskiego, korzystania ze słowników i innych wydawnictw poprawnościowych oraz sprawnego posługiwania się staranną polszczyzną.
http://www.poradniajezykowa.uw.edu.pl/