1. Udział w zajęciach dydaktycznych z programem wprowadzenia „Kolorowej Ortografii” w szkołach podstawowych- styczeń 2003.

2. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych Romanem Jańcem, autorem pakietu dydaktycznego „Ortofrajda”- luty 2004

-  zaproszenie nauczycieli z SP1 we Wschowie, rodziców i nauczycieli kształcenia zintegrowanego z terenu gminy

-  wprowadzenie przez Romana Jańca zaproszonych gości w tajniki „Ortofrajdy

-  lekcja pokazowa „Kolorowa ortografia to zabawa” pod kierunkiem

   mgr Małgorzaty  Błaszak nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze Sztutowa

-  wspólna zabawa z dziećmi

-  rozmowy indywidualne z gośćmi 

 

Plan wdrażania kolorowej ortografii „Ortofrajda”- innowacyjna metoda ortografii

 

Rok szkolny 2004/5

 

I

Zapoznanie rodziców z metodą kolorowej ortografii na zebraniu rodziców.

 

II

1.Wprowadzenie kolorowej ortografii w klasie II:

-  poznanie Ortofrajdka i tajników kolorowej ortografii

-  nauka wierszyka „Kolory Ortofrajdy

-  wykonanie postaci Ortofrajdka

-  zapoznanie dzieci z Krainą Ortofrajdy - wykorzystanie komputera.

2.Założenie słowniczków(6 działów: r z, ż ,ó , u, h, ch) - wprowadzając na zajęciach nowe

   słownictwo tworzymy ortogramy i zawieszamy je na tablicy w klasie - uczniowie wpisują je

   do swoich słowniczków.

3.Zabawy ortograficzne ortopuzzle, ortomino, krzyżówki.

4.Tworzenie kolorowych dyktand – tekst odnoszący się do bieżącej tematyki, zawierający

   poznane ostatnio słownictwo.

5.Wykorzystywanie systemu kolorowej ortografii na wszystkich zajęciach.

 

III

 Zaangażowanie rodziców do współpracy nad wprowadzaniem nowej metody nauki ortografii

- wykonanie przez rodziców kolorowych czapeczek ,kolorowych lizaków, strojów do

  inscenizacji.

 

IV

 Założenie Klubu Przyjaciół Ortofrajdy dla dzieci mających trudności z ortografią (dzieci

 uczęszczające na zajęcia wyrównawcze) – pani Dorota Kokoszka i pani Aurelia Kulas.

 

V

 Przygotowanie z dziećmi teatrzyku „Kolorowa Ortografia” – pani Dorota Kokoszka i pani

 Aurelia Kulas:

-pokaz dla uczniów naszej szkoły

-wyjazd do innych placówek.

 

VI

 Przeprowadzenie Ortofrajdkowych dyktand w klasie II c i III d – wybranie mistrza ortografii.

 

VII

 Sprawozdanie podsumowujące roczną pracę nad metodą zintegrowanego, bezstresowego

 nauczania pisowni.

 

Rok szkolny 2005/2006

 

  Zajęcia ortograficzne „Podróż z Ortofrajdkiem po Polsce” szlakiem gry komputerowej. Gra

jest inspiracją do odkrywania ciekawych zakątków Polski. Proponowane przez Ortofrajdka miejsca można potraktować jako wstęp do poznawania geografii i historii Polski, ucząc jednocześnie poprawnie pisać. Bohaterowie gry Ortofrajdek i Ortogramek podróżują po Polsce i w różnych miejscach mają niezwykłe przygody ortograficzne.

 

I

 Wykonanie konturów mapy Polski-poznanie planu podróży i zasady zabawy

(zajęcia  komputerowe).

 

II

 Podróż po Polsce z Ortofrajdkiem - wykorzystanie sali komputerowej.

1. Rozpoczęcie podróży we wsi Łaszka na Żuławach, gdzie znajduje się Kraina Ortofrajdy:

-  odszukanie Łaszki na mapie i zaznaczenie jej na mapie Ortofrajdy (skorzystanie ze strony

    internetowej Ortofrajdy).

2. Hel-port i miasteczko na wybrzeżu, Instytut Morski.

3. Krynica Morska-poznanie historii powstawania osady rybackiej oraz współczesne walory

    i atrakcje turystyczne kurortu.

4. Frombork-miasto M. Kopernika.

5. Będomin-Muzeum Hymnu Narodowego, postać Józefa Wybickiego.

6. Szafarnia - życie i twórczość Fryderyka Chopina, muzeum.

7. Wieliczka-kopalnia soli.

8. Żarnowiec-dworek M. Konopnickiej.

9. Radzyń Chełmiński-ruiny zamku krzyżackiego.

 

   Dzieci uzupełniają mapę podróżując z Ortofrajdkiem, uczą się poprawnej pisowni. Zajęcia

  z grą komputerową będą odbywały się raz w miesiącu.

 

III

  Przeprowadzenie konkursu na mistrza ortografii-wykorzystanie gry komputerowej.

 

IV

Przeprowadzenie ankiety skierowanej do rodziców w celu:

-         określenia i zapoznania z głównymi założeniami nowej metody nauczania ortografii

-         przedstawienie korzyści płynących z zastosowania nowej metody.

 

V

Sprawozdanie podsumowujące dwuletnia pracę nad nową metodą ortografii.

 

                                   

                                                                                             Opracowała Dorota Kokoszka

  nauczycielka kształcenia zintegrowanego

                                                                                                   w SP1 we Wschowie