- - -  powrót  - - -

ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU TO RÓWNIEŻ SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM
W NAUCE TRUDNEGO OJCZYSTEGO JĘZYKA.
Szkoły, biblioteki, instytucje publiczne, redakcje gazet, nawiązując współpracę z PSWD starają sie pomóc wszystkim
najmłodszym, a szczególnie dzieciakom z problemem dysleksji i dysortografii. W ich imieniu dziękujemy im.

KAPITUŁA ŻAKÓW XXI WIEKU I TYTUŁY SZLACHETNE ORTOFRAJDY

Kapituła Żaków XXI wieku wraz z Mistrzem i autorem Ortofrajdy całej, z oczywistej potrzeby może każdemu, kto nadzwyczaj zasłuży się dla dzieci, młodzieży, dorosłych w przemienianiu żmudnej nauki w wesołą, kolorową lub muzyki pełną zabawę, nadać szlachetny
tytuł
. Przyjaciela Ortofrajdy.
. Doctores Ortofrajdus
. Profesores Ortofrajdus

Natomiast dla uczelni, redakcji i powszechnie szanowanych instytucji publicznych i innych

Szkoła przyjazna dzieciom w nauce ortografii

Katedra Ortofrajda

Kapituła Żaków XXI wieku składa się z uczniów, Mistrzów Ortofrajdy delegowanych do niej przez szkoły, które otrzymały tytuł KATEDRA ORTOFRAJDA lub do tego tytułu się kwalifikują. Wniosek do Kapituły o przyznanie szlachetnego tytułu Ortofrajdy składa Mistrz i autor Ortofrajdy całej lub w jego imieniu Profesores Ortofrajdus. Wnioski takie do Mistrza i autora składać mogą osoby i instytucje, które otrzymały jeden z tytułów szlachetnych Ortofrajdy. Certyfikat tytułu podpisują dzieci - członkowie Kapituły oraz Mistrz i autor Ortofrajdy całej.

Podpisano:
Autor Ortofrajdy - Lesław Furmaga
Twórca pierwszego pakietu dydaktycznego Ortofrajdy - Roman Janiec

Członkowie Kapituły:
Kamila Buda - kl I SP w Sztutowie
Mikołaj Wikanowski - kl I SP w Sztutowie
Agata Kaczmarek - kl IIb SSP nr 45 w Gdyni
Adam Theus - kl II b SSP nr 45 w Gdyni
Marta Czerwonka - kl II SSP w Orlu
Natalia Niewdzięczna - kl II SP nr 16 w Elblągu

- Z ORTOFRAJDĄ JASNA SPRAWA ORTOGRAFIA TO ZABAWA -


Zespół Szkół nr 8 w Gdańsku


Dyplom Przyjaciela Ortofrajdy dla Prezydenta Miasta Gdańsk

kliknij na obrazek

Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w GdańskuPolskie Towrzystwo Dysleksji w Gdańsku

kliknij na obrazek

Zamek w Radzyniu Chełmiński


Kopalnia Soli w Wieliczce


kliknij na obrazek

mgr Maria Syczyło


kliknij na obrazek

mgr Marta Owczarek - Boraczyńska


kliknij na obrazek

Sopocka Biblioteka
im. Józefa Wybickiego


kliknij na obrazek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej
w Gdańsku


kliknij na obrazek

mgr Grażyna Młynarska


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gdańsku


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa w Strzygach


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wschowie


kliknij na obrazek

mgr Dorota Więckowska


kliknij na obrazek

Samorządowa Szkoła w Orlu


kliknij na obrazek

Redakcja Gazety Wyborczej w Gdańsku


kliknij na obrazek

Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni

- - -  powrót  - - -