- - -  powrót  - - -

Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu

W oparciu o metodę i wiersze Kolorowej Ortografii L. Furmagi program opracowała
mgr Marta Owczarek Boraczyńska


Dostępne są opracowane i gotowe do ściągnięcia ćwiczenia w wersji MS Word 146kB
oraz te same zabawy i ćwiczenia w wersji on-line HTML.

        Pierwszy w Polsce Klub Przyjaciół Ortofrajdy działa w S.P w Strzygach niedaleko Brodnicy. Opiekunem i pomysłodawcą jest polonistka Marta Owczarek-Boraczyńska.
        Spotkania klubu mają formę kolorowych, wesołych i bezstresowych zajęć pozalekcyjnych, na których dzieciaki mające trudności z poprawną pisownią, czasem też z płynnym czytaniem za pomocą metody Kolorowej Ortografii przekonują się że z “Ortofrajdą jasna sprawa, ortografia to zabawa" 24 lutego 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie klubu. Na spotkanie z kolorową ortografią przybyli członkowie KPO oraz sympatycy tej barwnej metody nauczania. Wśród gości byli rodzice, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dyrektor szkoly mgr Zbigniew Gutowski, który stał się sympatykiem Ortofrajdy w szkole. Szczególnie miło kolorowa brać przywitała pana Romana Jańca - autora programu Ortofrajda, który przybył wraz z asystentem Tadeuszem Romaniukiem oraz panią Barbarą Biestek, która na zamku w Radzyniu Chełmińskim stworzyła historyczną Krainę Ortofrajdy. Otwarcie klubu rozpoczęło się występem Ortoteatru. Młodzi aktorzy wcielając się w postacie Ortogramka, Ortofrajdka i Czarnej Ortografii przedstawili zebranym historię Ortofrajdy. Po spektaklu członkowie KPO złożyli uroczystą przysięgę, po której raźno przystąpili do ortograficznych zmagań. Rodzice z wypiekami na twarzach obserwowali swoje pociechy z zapałem dyskutujące o ortografii. Na zakończenie pan Roman Janiec wraz z panią Martą Owczarek wręczyli miłośnikom Ortofrajdy barwne karty klubowe, a mamy z Rady Rodziców zaprosiły wszystkich na słodki poczęstunek. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w całej szkole i jak wieść gminna niesie kolejni nauczyciele wraz ze swoimi uczniami przystępują do kolorowej zabawy w ortografię.
MOB.


0001 0002 0003
0004 0005 0006
0007 0008 0009
0010 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0017 0018
0019 0020 0021
0022 0023 0024

- - -  powrót  - - -