- - -  powrót  - - -

20.04.2005 - W Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie odbył się III Turniej Ortofrajdy dla dzieci z problemami w nauce ortografii.

Dnia 20 kwietnia 2005r w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie odbył się III w Polsce Międzyszkolny Turniej Ortofrajdy .
Jego organizatorkami były Panie: Ewa Kłosowska, Dorota Stokłos, Maria Synakowska, Agata Tyburska we współpracy z Aliną Karbowską, Małgorzatą Michalak, Urszulą Olendrowicz i Elżbietą Kalisz.

W turnieju wzięli udział uczniowie klas III szkół podstawowych, którzy mają trudności z opanowaniem podstawowego poziomu wymagań w zakresie poprawnej pisowni i dla których prowadzone są zajęcia metodą kolorowej ortografii. Do zabawy i współzawodnictwa przystąpiły sześcioosobowe drużyny z następujących szkół:
- SP Petrykozy Opiekun: Pani Anna Kozłowska-Leska
- SP Rybno Opiekun: Pani Bożena Dobrzyńska
- Dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie Opiekunowie: Panie Lidia Dykty i Ewa Siergiej
- Dwie drużyny Gospodarzy Turnieju z SP nr 3 w Działdowie Opiekunowie: Panie Ewa Kłosowska i Agata Tyburska
Turniej rozpoczął się od prezentacji gry komputerowej Ortofrajda autorstwa Pana Romana Jańca , na której oparto scenariusz III Turnieju Ortofrady.
Pani Dyrektor Anna Grzegrzółka powitała przybyłych gości i drużyny z poszczególnych szkół.
Następnie Pani Agata Tyburska przedstawiła główny cel konkursu:
W myśl przysłowia „Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” zdobywanie umiejętności poprawnego pisania trudnych wyrazów rozpoczyna się już od pierwszych chwil nauki, a praca nad zdobyciem tej umiejętności jest niezwykle trudnym zadaniem . Wiedzą o tym wszyscy uczniowie, a szczególnie Ci, którzy z tego powodu mieli lub mają jakieś problemy. Metoda kolorowej ortografii daje szansę na opanowanie ortografii wszystkim uczniom nawet tym, którzy pogodzili się już, że w ich zeszytach dyktand „króluje kolor czerwony”. Tak być nie musi. Udowodnią to dzisiaj dzieci z klas III, które biorą udział w naszym turnieju.
Organizatorzy III Turnieju Ortofrajdy
Więcej o turnieju

- - - Pokaz slajdów - - -

Strona:   1  2  3 
[ Następna strona ]

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG


22.JPG
23.JPG
23.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
  Foto: Roman Janiec
- - - Pokaz slajdów - - -

Strona:   1  2  3 
[ Następna strona ]

- - -  powrót  - - -