- - -  powrót  - - -

9.12.2005 Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim


- - - Pokaz slajdów - - -

- - - Powrót - - -


Ortofrajda to...
,,możliwość szybszego i trwalszego przyswojenia poprawnej pisowni wyrazów,
a także ułatwienie nauki na poziomie elementarnym''
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz


..."ó" - różowe od dziś będzie, granatowe "rz" wszędzie...

KOLOROWA ORTOGRAFIA W "PIĄTCE"


Ortofrajda" to metoda bezstresowego nauczania ortografii w szkole podstawowej i w gimnazjum. Polega ona na przyporządkowaniu poszczególnym "trudnym" literom odpowiednich kolorów; "ó" - różowe od dziś będzie, granatowe "rz" wszędzie, "ż" - zielone niezawodnie, "h" brązowe bardzo modnie, wyjątki czerwone, "ch", "u" - czarnym posmolone. Poprzez kojarzenie koloru z literą oddziałuje się na pamięć wzrokową, powodując w ten sposób trwałe zapamiętanie poprawnej pisowni wyrazów. Autorem programu edukacyjnego zalecanego do szkól przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i propagatorem "Ortofrajdy" jest Roman Janiec z Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych w Gdańsku. Jest on również twórcą Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Wielkie Malowanie Ortografii".

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Maz. z zainteresowaniem śledzą wszelkie innowacje w dziedzinie edukacji, starając się wiele spośród nich wcielić w życie. Szczególna zasługa w tym dyrekcji szkoły, która zdaje sobie sprawę z tego, że szkoła jako instytucja powinna się rozwijać i dostosowywać do zmieniających się realiów.

Bardzo ważną rolę odgrywają w tym procesie sami nauczyciele; starają się bowiem być otwarci na nowe metody pracy z uczniami; szukają sposobów, by uczyć efektywnie i wiedzą o tym, że w zawodzie nauczyciela najgorsza jest stagnacja, że koniecznością jest ciągły rozwój i szukanie wciąż nowych rozwiązań.

Analiza wyników sprawdzianu w różnych latach pokazuje, że wielu uczniów ma duże problemy z poprawnością ortograficzną. Alternatywą dla tradycyjnych metod może okazać się "Ortofrajda".

9 grudnia 2005 r. na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, p. Jerzego Kowalika i doradcy metodycznego, Violetty Rzeszot autorzy projektu - p. Roman Janiec, p. Ewa Wadecka i p. Grażyna Biestek poprowadzili spotkanie informacyjne na temat funkcji i zasad pracy metodą Kolorowej Ortografii. Zaproponowali zebranym nauczycielom i rodzicom udział w ogólnopolskiej akcji społecznej "Wielkie Malowanie Ortografii", pracę z dziećmi przy przygotowaniu i prowadzeniu Klubów Przyjaciół Ortofrajdy, ortoteatrów, "malowanych dyktand", organizowaniu zabaw i turniejów sportowo - ortograficznych oraz tworzeniu Bibliotek Ortofrajdy, podzielili się także swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięcia.

Spotkanie poświęcone było również zastosowaniu komputera jako narzędzia wspomagającego tradycyjne sposoby nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dzieci ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi. Miało ono charakter pokazowych, praktycznych zajęć z udziałem dzieci - klasy IV c (wych. Agnieszka Rabiej). Uczniowie bardzo szybko opanowali zasady pracy z kolorową ortografią. Zajęcia bardzo im się spodobały. Zaproszeni goście mogli z bliska obserwować ogromny zapał dzieci w malowaniu dyktand czy rozwiązywaniu zagadek ortograficznych. Mieli również możliwość poznać pomoce wykorzystywane podczas takich lekcji.

Obecność na spotkaniu p. Zofii Szmytkowskiej, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. Jacka Kowalskiego, Burmistrza Miasta, p. Jerzego Bziuka, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, rodziców, dyrektorów, doradców metodycznych, bardzo wielu nauczycieli szkół z gmin Nowy Dwór Maz. i Wieliszew świadczy o dużym zainteresowaniu środowiska oświatowego wprowadzaniem nowych metod w pracy z uczniami.

Czy po grudniowej prezentacji "Ortofrajda" zyska nowych przyjaciół, a w szkołach Nowego Dworu i okolic dzieci będą uczyły się w towarzystwie wesołego pajacyka Ortofrajdka, najbliższy czas zapewne pokaże.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział w spotkaniu, składają również podziękowania wszystkim tym nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy pomogli w jego przygotowaniu.


Violetta rzeszot,
Agnieszka Rabiej

- - - Pokaz slajdów - - -

- - -  powrót  - - -