- - -  powrót  - - -

05.06.2007 Turniej Ortograficzo-Sportowy z Ortofrajdą
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

5 czerwca 2007 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, odbył się Turniej Ortograficzno – Sportowy z Ortofrajdą pod patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Pani Katarzyny Hall i Pani Ireny Janiec z Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych. Nie bez powodu turniej odbył się właśnie w tym dniu. Otóż od 3 – do 10 czerwca 2007 roku odbywały się imprezy zachęcające dorosłych do czytania dzieciom w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Organizatorzy turnieju również zachęcali do czytania, ale z kolorami, ponieważ uważają, że nie wystarczy znać treści bajek i baśni wielkich pisarzy i poetów, ale także należy umieć je poprawnie napisać. Dlatego turniej odbył się pod hasłem „Dziś wielcy pisarze i poeci niech kolorowe książki piszą dla dzieci”.

Pół godziny przed rozpoczęciem zabawy do szkoły przybyli zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami. Zawodnicy przeszli do szatni, a kibice zajęli miejsca na trybunach. W sali gimnastycznej zrobiło się gwarno i kolorowo. Nie zabrakło transparentów i barwnych pomponów. Punktualnie o godzinie 11.00 do sali wkroczyła Pani dyrektor Danuta Kokot wraz zaproszonymi gośćmi. Przy dźwiękach hymnu Ortofrajdy przemaszerowała parada zawodników. Reprezentowali oni: Samorządową Szkołę Podstawową z Gniewina, Szkołę Podstawową z Żarnowca, Szkołę Podstawową nr 69, 38, 24 i 5 z Gdańska. Pani dyrektor powitała gości. Wraz z Panią Ireną Janiec przecięła wstęgę i uroczyście otworzyła turniej. Obie Panie życzyły zawodnikom wspaniałej zabawy z Ortofrajdą. Koordynator turnieju Pani Grażyna Młynarska przypomniała zasady oceniania oraz przedstawiła nauczycieli, którzy sprawdzali poprawność wykonywanych zadań ortograficznych i obliczali punkty. Następnie głos zabrał organizator zabaw sportowych Pani Hanna Dłużewska, która zaprosiła uczestników do pierwszej konkurencji. W czasie zabaw ortograficznych uczniowie kolorowali Ortofrajdkowe dyktando, łowili ryby w jeziorze, nakładali wyrazy na kolorową półkę i zegary, wkładali ortograficzne obrazki do odpowiedniego koloru pudełka, dobierali lizaki do brakujących ortogramów oraz szukali Ortochochlików. W czasie turnieju na sali panowała wspaniała atmosfera. Śmiech, tańce i okrzyki dopingowały zawodników, którzy prezentowali wysoki poziom przygotowania, ponieważ pomimo emocji związanych ze sportem osiągnęli wysokie wyniki. Do uzupełnienia było 101 luk. Za każdy prawidłowo uzupełniony ortogram zespół zdobywał 1 punkt. Oto wyniki:

Numer szkołyIlość punktow
Ortografia
Zdobyte
miejsce
Ilość punktów
sport
Zdobyte
miejsce
Szkoła Podstawowa nr 69 99I25,5V
Szkoła Podstawowa nr 38 98II34,5I
Szkoła Podstawowa Gniewino 98III18,5VI
Szkoła Podstawowa Żarnowiec 95IV30III
Szkoła Podstawowa nr 5 93V 30,5 II
Szkoła Podstawowa nr 24 80VI 29 IV

Organizatorzy podziękowali nauczycielom, którzy pomimo dużych obaw podjęli wyzwanie i po raz pierwszy wzięli udział w takiej formie zabawy z Ortofrajdą. Dali jeszcze raz świadectwo słowom "Z Ortofrajdą jasna sprawa ortografia to zabawa". Uczestnicy turnieju, podziękowali organizatorom za wspaniałe przygotowanie i wyrazili chęć udziału w latach następnych.

Organizatorzy zapraszają w przyszłym roku do udziału w turnieju 5 szkół z Województwa Pomorskiego. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. W turnieju wezmą udział, tak jak w bieżącym roku, uczniowie klas II, którzy do nauki ortografii wykorzystują Kolorową Ortografię – Ortofrajdę. Informacje na temat Turnieju Ortograficzno – Sportowego z Ortofrajdą Gdańsk 2008 będą podane we wrześniu.

Koordynator turnieju: Grażyna Młynarska
grazynamlynarska@op.pl

02.JPG01.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG


22.JPG
23.JPG
024.JPG
22.JPG
23.JPG
024.JPG
22.JPG
23.JPG

- - - Pokaz slajdów - - -

- - -  powrót  - - -