- - -  powrót  - - -

Klub Przyjaciół Ortofrajdy w Brodnicy - program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Gmina Osiek wzięła udział w konkursie na dofinansowanie programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętego Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. Program autorstwa pani Marty Owczarek - Boraczyńskiej KLUB PRZYJACIÓŁ ORTOFRAJDY, otrzymał dofinansowanie w kwocie 13.145 zł. Skierowany jest do uczniów z trudnościami w nauce języka polskiego, głównie ortografii. Zajęcia realizowane w ramach projektu prowadzone są metodami aktywnymi oraz metodą kolorowej ortografii. Odbywają się w S.P w Strzygach i w S.P w Osieku.
W projekcie przewidziana jest bezpłatna wycieczka do "Krainy Ortofrajdy" w Radzyniu Chełmińskim, wydanie autorskich pomocy dydaktycznych, zakup słowników ortograficznych, książek dla uczestników projektu i innych pomocy dydaktycznych. Program Klubu Przyjaciół Ortofrajdy uzyskał wysoką ocenę Polskiego Towarzystwa Dysleksji i zalecenie do wdrażania go w szkołach pracujących tą metodą.

- - -  powrót  - - -