- - -  powrót  - - -

27.05.2010 Finał Konkursu Wielkie Malowanie Ortografii w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

Dnia 27 . 05. 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku odbyła się VI edycja finału ogólnopolskiego konkursu ortograficznego „Wielkie Malowanie Ortografii”. W tym roku tematem przewodnim była ekologia i ochrona środowiska naturalnego. Impreza obyła się w ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Organizatorami konkursu byli:

W finale wzięło udział 34. dzieci na poziomie klas II-III, IV-VI i gimnazjum. (Ze względu na powódź znaczna część wcześniej zgłoszonych dzieci nie przyjechała). Łączna ilość gości na imprezie to ok. 70 osób.

Konkursowi towarzyszyły wystawy plastyczne przygotowane przez uczniów z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku pod kierunkiem Bożeny Kotarskiej i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku pod kierunkiem Krystyny Jagłowskiej i Alicji Panuś oraz wystawa przygotowana przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku z Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Mirosławę Ciesielską i Magdalenę Schramm we współpracy z Wydziałem Zbiorów Specjalnych Marzanną Łyszkowską i Katarzyną Podobińską. Wystawa nosi tytuł „ Ekologiczne nowości PBW w Gdańsku”.

Zwycięzcy I etapu konkursu na tekst dyktand:
  • poziom klas II-III : Dorota i Zbigniew Bębenek - tytuł dyktanda „ Ratujmy nasze środowisko”
    pobierz dykando
  • poziom klas IV-VI : Mirosława Bobkowska - tytuł dyktanda „ Przygoda w lesie”
    pobierz dyktando
  • poziom gimnazjum: Elżbieta Jakubowska - tytuł dyktanda „ Wiosna”.
    pobierz dyktando